ประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำงาน อาจารย์ทัสดา ศาสตร์โหรา

ประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำงาน อาจารย์ทัสดา ศาสตร์โหรา

ประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำงาน อาจารย์ทัสดา ศาสตร์โหรา

 

 การศึกษาภาคปกติ

 • นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA Advanced Program มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 การศึกษาด้านโหราศาสตร์สำเร็จจาก World of Horoscope School ประกาศนียบัตร รวม 5 หลักสูตร

 • หลักสูตรโหราศาสตร์ไทยชั้นต้น
 • หลักสูตรโหราศาสตร์ไทยชั้นสูง
 • หลักสูตรรหัสไขชีวิต
 • หลักสูตรไพ่ญาณนพเคราะห์
 • หลักสูตรโหราศาสตร์พม่า

 ประสบการณ์ทำงานในองค์กร

 • อดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารคดีและบังคับคดี ( องค์กรรัฐวิสาหกิจ )  กว่า 7 ปี
 • อดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs  ( องค์กรรัฐวิสาหกิจ ) 2 ปี

  ประสบการณ์ด้านโหราศาสตร์และการพยากรณ์

 • นักพยากรณ์และผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์ไทย รหัสไขชีวิต เลขศาสตร์ ให้คำปรึกษาทั้งส่วนบุคคล และเพื่อประกอบการวางแผนธุรกิจ รวมทั้ง วิเคราะห์ แนะนำ เบอร์โทรที่เหมาะสมกับธุรกิจ หรือการประกอบอาชีพ ตั้งชื่อบุคคล บริษัท ห้างร้าน ประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี
 • ผู้สอนคอร์ส Astrology Key to Success
 • ผู้สอนคอร์ส Basic Astrology for Entrepreneur
 • ผู้สอนคอร์ส รหัสไขชีวิต , เลขศาสตร์
 • ผู้สอนการพยากรณ์ด้วยไพ่ญาณนพเคราะห์
 • ได้รับการรีวิวหมอดูแม่น


23 มกราคม 2562

ผู้ชม 5982 ครั้ง

Engine by shopup.com