แนวทางการพยากรณ์

แนวทางการพยากรณ์

แนวทางการพยากรณ์

 อาจจะยาวไป...อ่านจบแล้ว... ท่านอาจพบว่า...อยากจะเป็นโหรจังเลย...

 อ.ทัสดา ดูดวง พยากรณ์ แบบชัดเจน แม่นยำ สื่อหลายแขนงได้มารีวิวหมอดู อ.ทัสดา อยู่พอสมควร อ.ทัสดา
ดูดวงโดยผสมผสานเอาความรู้ทั้งวิชาโหราศาสตร์ไทยจักรราศี รหัสไขชีวิต เลขศาสตร์ และวิชาจากการเรียนปริญญาโท MBA มาผสมผสานกันโดยจะวิเคราะห์ดวงชะตาแบบการทำ SWOT Analysis เพื่อให้เจ้าชะตาทราบว่าอะไร คือ จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหา และอุปสรรค ในดวงชะตาของท่าน พร้อมให้คำพยากรณ์ ทั้งเรื่อง ธุรกิจการงาน การเงิน ความรัก สุขภาพ แบบตรงไปตรงมา พร้อมให้คำแนะนำแนวทาง (สำหรับสิ่งที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี) เพื่อให้ท่านได้นำไปเป็นแนวทางวางแผน ปรับการดำเนินชีวิตนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ทั้งนี้ เพื่อเป็นตัวช่วยเพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางการดำเนินชีวิตได้ดีขึ้น หากอยากทราบว่า ซีรี่ย์ชีวิตของท่านจะเป็นอย่างไรต่อไป ต้องนัดเวลามาดูดวงกับ อ.ทัสดา เพราะหากท่านมีโอกาสรู้...ท่านไม่ควรทิ้งโอกาสนั้น

 อาจารย์ทัสดา มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้วิชาโหราศาสตร์ไทยได้รับการยอมรับในวงกว้างมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในคนรุ่นใหม่ เพราะเป็นศาสตร์ที่แม้ไม่มีสอนในสถานศึกษา แต่เป็นศาสตร์ที่สามารถนำมาปรับใช้ได้และให้ผลลัพธ์ที่ดีมากๆ กับธุรกิจและชีวิตประจำวัน และเรามักจะได้ยินเสมอว่าธุรกิจที่ประสบความสำเร็จหลายแห่งหลายองค์กร ก็ให้ความสำคัญกับศาสตร์การพยากรณ์นำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจไม่น้อยไปกว่าการวางกลยุทธ์ตามวิชาของทางตะวันตกเลย วิชาโหราศาสตร์ไทยเป็นวิชาที่บรรพบุรุษของเราได้มีการเก็บสถิติ จากการสังเกตและการจดบันทึกว่าเมื่อดวงดาวต่างๆ โคจรไปอยู่ในจุดใดของจักรวาลว่าจะเกิดเหตุอย่างไรต่อมนุษย์ หรือดาวแต่ละดวงเมื่อโคจรมาพบกันจะให้ผลอย่างไร ซึ่งต่อมามีการจัดทำรูปแบบของตำรา มีความละเอียด และติดตามผลได้จากระยะเวลาที่พยากรณ์ไว้ วิชาโหราศาสตร์อยู่คู่คนไทยและใช้ในหลายมิติ เช่น การพยากรณ์ดูฤกษ์ยามในการออกศึกสงคราม การทูต การสร้างบ้านแปลงเมือง การมงคลต่างๆ ที่บรรพบุรุษไทยของเราได้ใช้ต่อเนื่องมายาวนานนับร้อยปีหลายชั่วอายุคน มิใช่ การบันทึกจากเพียงใครผู้ใดผู้หนึ่งเพียงคนเดียว มิใช่ การเสี่ยงทาย มิใช่ การคาดเดา อาจารย์จึงตั้งใจที่จะถ่ายทอดวิชาให้คนรุ่นใหม่ได้นำมาใช้ในธุรกิจ และชีวิตประจำวันกับผู้ที่สนใจจะเข้ามาศึกษา...เพื่อนำไปใช้ให้เกิดความรุ่งเรืองแก่ตนเองและคนที่คุณรัก ด้วยการเปิดคอร์สสอน


23 มกราคม 2562

ผู้ชม 5883 ครั้ง

Engine by shopup.com