เคล็ดลับเสริมดวง

เคล็ดลับเสริมดวง

เคล็ดลับทำให้เจริญรุ่งเรือง

ผู้ใดอยากเจริญรุ่งเรือง เคล็ดลับง่ายที่สุดของชาวพุทธ คือ “การสวดมนต์” เพราะการสวดมนต์ไหว้พระเป็นการเสริม "มงคลของชีวิต" อย่างหนึ่ง เป็นการเพิ่มบุญบารมีให้กับตนเอง ถ้าได้กระทำเป็นประจำทุกเช้าค่ำ บุคคลผู้นั้นจะมีที่พึ่งทางใจอย่างอบอุ่น ทำให้เป็นคนมีจิตใจสุขุมเยือกเย็นยิ่งขึ้น จิตใจจะแจ่มใสเบิกบานและเป็นสุข สำหรับฆราวาสการสวดมนต์ จะเป็นการปรับดวงชะตาชีวิต เสริมสิริมงคล ทำให้เกิดความมั่งมีศรีสุขเกิดลาภผล กิจการงานก้าวหน้า เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ ฯลฯ พระสุปฏิปันโนรูปหนึ่งในยุคก่อนได้เคยกล่าวว่า หากได้ตั้งใจไหว้พระสวดมนต์ ก่อนนอนกลางคืน และเวลาตื่นนอนตอนเช้า ติดต่อกันโดยไม่เว้นเลยเป็นเวลา ๓ ปีแล้ว จะบังเกิดฤทธิ์ทางใจขึ้น (มโนมยิทธิ) คิดสิ่งใดมักสมปรารถนาเสมอ

เคล็ดลับทำธุรกิจราบรื่น

ผู้ใดอยากให้ธุรกิจราบรื่น ไม่ว่าค้าขายสิ่งใด เคล็ดลับง่ายที่สุดของชาวพุทธ คือ “การหมั่นถวายน้ำพระ” ไม่ว่าจะเปลี่ยนน้ำพระบนหิ้งบูชาพระ โดยถวายน้ำดื่มใหม่ สะอาดบ่อยครั้ง หรือจะเป็นถวายน้ำพระสงฆ์ เพราะธาตุน้ำจะเสริมมงคลด้านธุรกิจให้ราบรื่นประดุจสายน้ำ ดียิ่งนัก

เคล็ดลับทำให้การเงินดี

ผู้ใดอยากมีการเงินที่ดี เคล็ดลับง่ายที่สุด คือ การสวดมนต์” และ ให้แบ่งเงินเดือน หรือรายได้จากการประกอบสัมมาอาชีพส่วนหนึ่งไว้เท่าที่ไม่ลำบากเดือดร้อน แล้วตั้งใจอธิษฐานจิตนำเงินใส่ในซองไว้ เมื่อมีโอกาสร่วมงานบุญ หรือไปทำบุญที่ใดให้นำเงินที่เก็บรวบรวมไว้นำไปทำบุญตามศรัทธา และแผ่บุญกุศลที่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้แก่เจ้ากรรมนายเวรเรื่องการเงินเรื่องทรัพย์ต่อไป


16 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 5572 ครั้ง

Engine by shopup.com