บทความ

ความสำเร็จในการทำธุรกิจในยุคนี้ อาจจะไม่ต้องพึงพาเงินทุนเป็นหลักแต่ต้องเป็นพลังความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีพื้นฐานเกิดขึ้นได้จากความรู้ในการทำธุรกิจ และต่อยอดเป็นความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมต่อไป ผู้ประกอบการรุ่นใหม่จึงต้องหาความรู้ทำธุรกิจอยู่เสมอ วิธีหนึ่งที่น่าสนใจ คือ เดินดูงานแสดงสินค้าของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ดูไอเดียและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่นำมาแสดงแล้วนำมาประยุกต์หรือปสมผสานกับความสนใจส่วนตัวของเรา เพื่อสร้างธุรกิจของเราเอง

Engine by shopup.com